12 Nisan 2018 Perşembe

TEBRİZ'Lİ ÜNLÜ TÜRK RESSAM HAMİD NAMDAR SASAV'DA AÇTIĞI SERGİ İLE İSTANBUL'LU SANATSEVERLERLE BULUŞTU


TEBRİZ'Lİ ÜNLÜ TÜRK RESSAM HAMİD NAMDAR SASAV'DA AÇTIĞI SERGİ İLE İSTANBUL'LU SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Tebriz'li ünlü ressam Prof. Hamid Namdar Sasav- Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı'nın daveti ile İstanbul'da kişisel bir sergi açtı. Özellikle Hat sanatıyla modern resmi kompoze ettiği çalışmaları Almanya ve bir çok Avrupa ülkesinde yetkin sanat çevrelerinden çok olumlu eleştiriler almış olan sanatçı, akademik eğitiminin büyük bir bölümünü de Almanya'da tamamlamış.

Kendisi ile sergide yaptığımız söyleşide sanat ve resimleri üzerine konuştuk.Sanatın özellikle bizim coğrafyamızdaki konumunu ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sanatın bu noktada özel bir görevi var mıdır?
Sanat vazgeçilmez bir yaşam tarzıdır ve kültürleri bir araya getiren büyük bir enerjidir. Dolayısıyla, çok farklı coğrafyalardan gelen insanları birbirlerine yakınlaştırma ve aralarında barış sağlama gücüne sahiptir. Geçtiğimiz yüzyıldan beri yaşanan gelişmelere bakarsak, bizim coğrafyamızda yeterli seviyede bir birlik kurulamadığını görürüz. Bunun en önemli sebeplerinden biri de, bu coğrafyada sanatın arka planda kalmış olmasıdır. Bizim de batıdan esinlenerek kat ettiğimiz bir mesafe var ama sanatımızı özgün bir temele oturtmamız, daha büyük faydalar elde etmemizi sağlayacaktır. Diğer yandan, batıda sanatçılar pek çok yönden desteklenmekte ve ülkelerini yücelten çalışmalara imza atmaktadır. Bu desteği coğrafyamızda da sağlayabilirsek, sanatçılar, vatandaşlar ve ülkeler için önemli kazanımlar elde edebiliriz diye düşünüyorum.Hat sanatını yeniden tanımlayan eserlerinizde, soyut dokulara ve kontrasta önem veriyorsunuz. İnsanların zihninde uyandırmak istediğiniz temel dürtü nedir?
Soyut sanatta yenilik arayışında olduğum bir dönemde Profesör Haug, bizim coğrafyamızda özgün hat sanatımız sayesinde, soyut sanatın batıdan çok daha önce ve başarılı bir şekilde tecrübe edildiğini bana hatırlattı. Ben de bu konu üzerine çok yönlü düşündüm ve araştırmalar yaptım. Hat sanatının, sanki bir dans performansı sergileniyormuşçasına yoğun ritmik hareketler ve kontrastlar yaratmaya çok müsait olduğunu gördüm. Normalde yazı, yazılan şey ister güzel bir gül olsun, isterse de ekmek gibi daha temel bir olgu, sadece yazılanı zihnimizde canlandırmak için eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Ben eserlerimde bu yöntemin formunu kırdım ve soyut ifadeleri somutlaştırdım. Yarı yarıya hat ve formdan oluşan orijinal bir görsel ifade şekli ortaya koydum. Örneğin, çoğumuzun önemsemediği ve işlevsiz bir artık olarak gördüğü portakal kabuğunu kendime konu seçtim ve onun estetik formunu ve güzelliğini ortaya çıkartmaya çabaladım. Bunu yaparken, soyut ve kalıcı hat sanatı ile somut ve geçici portakal kabuğunu bir araya getirdim ve bir kontrast yarattım.
Resim sanatında en üst başarı seviyesi nedir?
Sanat sonsuzdur. Bence resimde de başarıyı ölçen tek bir kıstas olması mümkün değildir. Sanat tarihine baktığımızda, her akımın kendisinden önce gelen akımların üzerinden ilerlediğini ve aşama sağladığını görürüz. Günümüz sanatçıları olarak bizler de geçmişin ortak hafızası üzerinde yükseliyoruz. Dolayısıyla, hiçbir akımı bir diğerinden üstün tutmak doğru olmayacaktır. Bunun yerine, hepsinin özgün ve ilham verici yanlarını görebilmeyi denemeliyiz.

Sanatçının mensubu olduğu toplumların başarı üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Coğrafyamızın kültür mirasından esinlenmek bir avantaj mı, yoksa dezavantaj mı?
Sanatsever toplumlarda faaliyet gösteren sanatçıların biraz daha şanslı olduklarını kabul etmemiz gerekir. Zira duygu ve düşünce dünyalarını paylaşabilmeleri için daha elverişli bir ortama sahiptirler. Tabi ki bu diğer toplumların büyük sanatçılar yetiştiremeyeceği anlamına gelmez. Sadece bu toplumlara mensup sanatçıların daha zorlu yollardan geçeceğini gösterir.

Açıkçası, içlerinde şekil aldığımız kültürleri avantajımıza kullanabilmenin biraz da bizim elimizde olduğu fikrindeyim. Kimi sanatçıların eserleri incelendiğinde, kültürlerinin etkisinden kurtulamadıkları görülür. Bu da onların küresel anlamda bir etki ve beğeni uyandırmalarını engelleyebilir. Bunun yanında, spesifik bir kültürü özgün ve küresel bir dille yorumlayarak eserlerinize katabilirseniz, kültür sizin avantajınız haline gelebilir. Gerek Türkiye, gerekse de İran’da çok zengin ve derinlikli kültürlerimiz var. Önemli olan bunlardan küresel çapta istifade etmeyi bilebilmemiz.Siz kendi değişim ve gelişim sürecinizi nasıl deneyimlediniz?
Lisedeyken dünyaya ve sanata bakışım çok dardı. Sonrasında Almanya’da gördüğüm eğitim ve yaptığım çalışmalar ufkumu açtı. Her sanatçı için farklı ülke ve kültürleri deneyimleyebilmenin büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Ancak burada bahsettiğim deneyimin, iki aşamalı bir süreç olduğunu da belirtmek isterim. İlk aşama, gittiğiniz yerlerde olabildiğince çok sanatçıdan olabildiğince fazla şey öğrenebilmek. İkinci aşama ise, bunun akabinde köklerinize ve yerel değerlerinize bir dönüş yaşayabilmek. Biraz önce de belirttiğim gibi, bu şekilde hem küresel hem de yerel olan bir ilham doğrultusunda çok daha geniş bir zümreye hitap eden ve bunu yaparken özgün de olabilen eserler yaratabilirsiniz. Örneğin, ben yerel meyve kasalarını kullandığım soyut çalışmalarımda da bu yerel-küresel karışımı deneyimlemiştim ve böylece beğeni uyandırmaya muvaffak olmuştum.

ÖZET OLARAK;
Sanat, çok farklı coğrafyalardan gelen insanları birbirlerine yakınlaştırma ve aralarında barış sağlama gücüne sahiptir. Ben de kendimi, bir yandan yerel değerlerini özgün bir şekilde kullanan, diğer yandan da sanatın küresel dilini konuşmaya çalışan bir sanatçı olarak görüyorum. Soyut sanatta yenilik arayışında olduğum bir dönemde, hat sanatı üzerine yoğunlaştım. Hat sanatındaki yoğun ritmik hareketlerin ve kontrastların, soyut resim dünyasına taşınmaya çok müsait olduğunu gördüm. Hat üzerine yaptığım denemelerde de, yazıyı kelime karşılığından çıkartıp, kendi başına görsel anlatım sağlayan bir forma sokmayı denedim. Eserlerimde bu doğrultuda, nar veya portakal kabuğu gibi somut ve geçici objelerle hat sanatının soyutluğu ve kalıcılığı arasındaki kontrastı yakalamaya yoğunlaştım. Yani eskiyi başkalaştırıp yeninin merkezine oturttum. Bu deneyim bana bir kez daha, içlerinde şekil aldığımız kültürleri sanatçı kimliğimizde ve sanatımızda doğru değerlendirebilmenin bizim elimizde olduğunu gösterdi.
Prof. Dr. Hamid NAMDAR Kimdir?

1959’da Tebriz İran’da doğdu.
1980’de İran Mirak Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu.
Almanya’da 1982’den 2003’e kadar kaldı ve sanat eğitimi aldı.
2000 yılında Almanyada Kassel Üniversitesinde Profesör Luti, Haug
ve Dr. Panhasbouler yönetiminde Güzel Sanatlar ve
resim konusunda master ve doktora yaptı.
Kassel Üniversitesinde 4 yıl boyunca hocalık yaptı.
2003’te İran’a geri döndü. Tabriz Azad Üni. ve Tebbriz Nabi Akram Üni.’de Grafik 
Tasarım bölümünde hocalık yaptı.
İran Profesyonel Ressamlar Derneği sürekli üyesi.
Hna, Hamshahry gazeteleri ile Golshan Magazine ve
Labourer Dergileri de dahil olmak üzere sayısız gazetede,
dergide ve sanat yayınlarında boy gösterdi.
2003’ten 2007’ye kadar Tabriz Azad Üni.’de resim hocalığı yaptı.
Tabriz Nabi Akram Üni.’de 2003’den 2008’e kadar yönetim kurulu
üyeliği ve grafik tasarım bölümünde resim hocalığı yaptı.
2008’den 2009’a kadar Jahad Daneshghahi Tehran Resim Fakültesinde
hocalık yaptı.
2008’den günümüze kadar Miras Kamaloddin Behzad Üniversitesi
Uygulamalı Bilim ve Teknoloji Bölümünde hocalık yaptı.
Tahran Ressamlar Derneği  üyesi.

Kişisel Sergiler
Mah-e-Mehr Gallery, Iran (2008).
Raum Werk Kutoler of Kassel, Germany (2008).
Raum Werk Kutoler of Kassel, Germany (2007).
Daimler Benz gallery, Kassel, Germany (2002).
Deucheman gallery, Germany (1998).
Deucheman gallery, Germany (1997).
Auge gallery of Oldenburg, Germany (1995).
(M.M) gallery, Immen Hauszen (1992).
Ish Bank gallery, Istanbul, Turkey (1981).
Maany gallery, Tabriz (1980).

RÖPORTAJ: ELİF İLHAN
1 Haziran 2017 PerşembeSELVİHAN KILIÇ ATEŞ  “HAYAT” ÖZGÜN BASKI RESİM SERGİSİ


 01-15 Haziran 2017

İçinde yaşadığımız doğaya her an her dakika tanıklık edemiyoruz kuşkusuz…

Günlük yaşam mücadelesine kapılmışken bizler, hele bir de buna hızla gelişen teknolojinin en erişilebilir yanı olan akıllı telefonlarla, gözümüz daha çok elimizdeki telefonda adımlarken yolları…

Özgürlüğün simgesi kuşlara, sonsuz mavi gökyüzüne, erişilmez bulutlara, toprağa kök salmış koca çınarlara bakmayı kaçırıyoruz bazen…

Gökyüzü, ağaçlar ve kuşlar doğadan kesitler sunarken bize, teknolojinin yaşamımızdaki yansıması olan karmaşık elektrik telleri, direkleri ve tellere konan kuşlarla değişen doğal yaşam...

Tüm bu yaşamdan kesitlere dikkat çekmeye çalışan Selvihan Kılıç Ateş, lekesel etkilere sahip zeminler üzerine kuşlar, ağaçlar, şehrin simgesi mimari yapılar, sokak lambaları, elektrik direkleri ve telleri siyah, beyaz ve grinin tonlarıyla izleyici ile buluşturmakta, hatta geçmişe doğru yolculuğa çıkarmaktadır.

Yaşamın içinde saklı anlar ile bir atmosfer yaratan Kılıç Ateş, aynı zemin üzerinde sunduğu yaşamdan detaylarla gözden kaçan an’larda yaşamda yer alanların değiştiğini vurgulamaya çalışmaktadır. İpek baskı ve ağaç baskı tekniklerini bir araya getiren sanatçının eserleri, uzun soluklu bir iş gücü gerektiren özgün baskıların üretim sürecini günümüz koşullarına adapte etmiş, hız ve tüketime dayalı çağın mantığı ile örtüşmektedir. Hayat geçirgendir; olaylar her an herkes için değişebilir. Kuşların havalanması ile başlayan olaylar zinciri insan hayatına paralel bir döngü izler.

Balıkesir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Yard. Doç. Dr. Selvihan Kılıç Ateş’in “Hayat” isimli baskıresim sergisi Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı (SASAV)’da 01-15 Haziran 2017 tarihleri arasında izlenebilir. 

15 Ağustos 2014 Cuma

SASAV - FOTOĞRAFÇILIK KURSU

2014-2015 Eğitim Yılında Fotoğrafçılık Kursumuz Açılmıştır.
Ahmed Hadrovic Hocamızın öğretiminde " F'den F'ye Fotoğraf " 
kursumuzun kayıtları başlamıştır.Ayrıntılı bilgi ve önkayıt için: 
http://sasav.org/sasav-kurslar.html

SASAV’IN GELENEKSEL YILSONU SANAT ETKİNLİKLERİNDEN 2. Sİ Prof. TÜRKAN SAYLAN GÖSTERİ MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Çağdaş, ilkeli, toplumda yanlış ve doğruları yapıtları ile ortaya koyan Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı, Sanat Eğitimi ve Üretimi yılına 01 Ekim 2005 tarihinde Müzik performansı Resim ve Seramik sergisi ile başlamıştı. O dönemden beri birçok sanat etkinliğine imza atan SASAV ( Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı) 2012-2013 Eğitim -Öğretim Yılında AHDAT (Anadolu Halk Dansları Topluluğu Derneği ) ile hayata geçirdiği proje ile kültür ve sanat faaliyetlerine hız vermişti.Geçen dönem faaliyetlerine yeniden 1 piyano öğrencisi ile başlayan Sasav çok kısa sürede piyano ve bale başta olmak üzere, resim, satranç, drama, gitar, modern dans, halk oyunları, bağlama, bateri, keman, yan flüt ve diğer bir çok sanat dalında kısa sürede yaklaşık 300 öğrenciye ulaşarak gerek Maltepe’de gerekse İstanbul’da adından söz ettirir bir saygınlığa erişti.

Her eğitim – öğretim yılı sonunda öğrencilerin performanslarını sergiledikleri yıl onu gösterileri ve Kültür Sanat gecesi düzenlemeyi gelenek haline getiren Sasav ve Ahdat bu yıl da 2.sini düzenlendiği etkinlik ile yine adından söz ettirdi.

Maltepe Belediyesi’nin de katkıları ile 31 Mayıs 2014′de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 2. sini düzenlediği etkinlikte ilçenin birçok bürokrat, işadamı, sanatçı, veliler ve Sasav Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya geldi.

Yıl sonu Kültür ve Sanat gecesi Sasav’ın resim kursu öğrencilerinin Karma Resim Sergisi açılış kokteyli ile saat 17 30′da Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezinde başladı. Öğrencilerin birbirinden güzel resimleri sanatseverlerin ve akademisyenlerin beğenisini kazandı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Sasav Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BAYKAN; Ahdat ile yapılan proje ile Sasav yeniden atağa kalmıştır dedi. Baykan; Sanat eğitimi herkes için gereklidir. Ancak son yıllarda sanat eğitimi, sanat adına nicelik ve nitelik bakımından çok şey kaybetme yolundadır. Bugünden yarınlara sanatsal üretimlerini halkla bütünleştirmiş , Sanatçılarla özgür, yaratıcı bir anlayış ve sağlıklı ortamlar sağlamayı amaç edinen SASAV, Sanat ve Sanat Eğitiminde çağdaş çizgiyi sergilemektedir. Resimden – müziğe, heykelden – fotoğrafa, danstan- halkoyununa, yazarlıktan – çizerliğe kadar her alanda sanat ve kültür faaliyetlerinde hem ustalara saygıyı hem de genç yeteneklere ve modern çalışmalara destek olmayı uğraşları arasına koyan Sasav hem ilçemize hem de milletimize ve sanat camiasına çok müspet katkılar sağlayan faydalı bir kurum  olduğunu bir kez daha ispat etmiştir dedi.

Ahdat başkanı Raadif Kaygısızel de yaptığı konuşmasında; Maddi fayda gözetmeden Sasav ile çıkmış olduğumuz bu yolda öğrencilerimiz ve velilerimizin göstermiş olduğu güven ve teveccüh bize güç ve heyecan vermiştir. Gelecek yıllarda sanat çalışmalarımızın daha da kendinden söz ettirir olduğunu göreceksiniz. Ahdat‘ın 30 yılı aşkın tecrübesi ile Sasav‘ı kısa süredeTürkiye’nin sanat denilince akla gelen kurumlarından biri haline getireceğiz dedi.Gecede Piyano ve bale öğrencilerinin göze ve kulağa hitap eden gösterilerinin yanı sıra; keman, gitar, yan flüt, ve bateri gibi birçok enstrüman dalında da öğrenciler gösteri sundular.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışını yapan Sasav yakın bir zamanda Soma’da elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden işçilerimizi de anmayı unutmadı. Drama ve bale dalında 2 şer grup ( minikler ve çocuk grupları) olmak üzere toplamda 250 öğrencinin gösterisini sergilediği gecede ayrıca Ahdat’ın Kafkas Halk Dansları grubunun gösterileri büyük bir beğeni aldı ve ayakta alkışlandı.

Gecede Sasav’daki çalışmalarında göstermiş olduğu üstün performans ve özverisinden dolayı da Sasav’ın  piyano hocası Emre SEZER‘e plaket verildi. Sanat çalışmalarına ve Sasav’a vermiş olduğu destekten dolayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç‘a verilecek plaket de başkana makamında bizzat verilmek üzere Ahdat Başkanı Radif Kaygısızel’e teslim edildi. Gecede ayrıca Sasav Yönetim kurulu üyesi Av.İbrahim ÇETİNTAŞ’a da çalışmalara vermiş olduğu özel destekten dolayı teşekkür belgesi verildi.


2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Maltepe’de 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta adından söz ettirecek etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Ahdat Başkanı Raadif Kaygısızel, gelecek yıl Sasav’da ustalık yılımız olacaktır diye belirtti.

Gece her zaman olduğu gibi tüm öğrenciler, öğretmenler ve Sasav Yönetim kurulu üyelerinin sahnede 10. yıl Marşı’nın  hep birlikte söylenmesiyle son buldu.


Not: Gece ile ilgili vedeo ve resimleri sasav.org ve facebook.com/sasav.org sayfalarından edinebilirsiniz.

10 Ocak 2014 Cuma

İSMAİL KESKİN - LİTOGRAFİ BASKI RESİM SERGİSİ“YENİ NAKIŞ SOYUTLAMALARI”


Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim   Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Keskin  11. kişisel sergisini açıyor. Tamamı siyah-beyaz ve renkli litografi (taş baskı) çalışmalarından oluşacak resim sergisi, sanatçının, nakışları fonksiyonel özelliklerinden arındırıp bireysel, soyut ifade biçimlerine dönüştürdüğü son dönem eserlerinden oluşuyor. eserlerinde kültürel kimliği kuvvetli bir şekilde ön planda tutan, bunu belirgin ifade eden sanatçı, aynı zamanda başka kültürlere açık, onların etkilerini ve fenomenlerini ülkemizde pek bilinmeyen litografi (taş baskı) tekniği ile evrenselleştirme uğraşına giriyor.

     İslam kültüründe resimsel tasvirin tanrı tarafından yasaklandığı inancı, sanatçıların nakış ve süsleme sanatlarına yönelmesine neden olmuştur. Keskin ise, bu kültürel birikimle yola çıkarak yeni bir nakış ve resmetme arayışını sürdürmektedir. Ancak bu “yeni nakış”, fonksiyonel özelliğinden sıyrılmış, bireye özel ifade şekillerinde geliştirilmiş yeni bir resmetme biçimidir. Bu “yeni nakışlar”, tarih boyunca gelişerek gelen süsleme sanatlarından köklerini besleyerek, yeni tasarım anlayışlarıyla birleştirilmektedir. 

          İstanbul Maltepe’de 1995’te kurulan Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı (SASAV) Sanat Galerisi’nde, 10 Ocak 2014 Cuma,
Saat: 18.00’de açılacak sergi 26 Ocak akşamına kadar gezilebilecek.LİTOGRAFİ (TAŞ BASKI) SANATI
           Günümüzde ulaştığı teknolojik gelişmelerle birlikte, endüstriyel basımda “ofset” olarak bilinen litografi tekniği, sanatçıların vazgeçemediği sanatsal üretim araçlarından biridir. Litografi taşının, çalışmanın niteliğine göre, kumlama yöntemiyle hazırlanan grenli, düzgün yüzeyi, silme, kazıma, tonlama olanaklarıyla sanatçıya deneysel ve rahat bir çalışma alanı sağlar. Sanatçının elinin iç dokusundaki yağa kadar, en hassas parmak dokunuşlarını bile inkar etmeyen taş, çok varyasyonlu bir çalışma ve dokuları korkusuzca uygulama olanağı sunar. Buna, sanatçının kendi yaratıcı gücü, rastlantısal plastik etkileri yönlendirme ve değerlendirme heyecanı da eklenince, litografik baskı özgün boyutlara ulaşır.
          Baskı sanatlarında, kimyasal özelliğiyle seri üretimin kapılarını ardına kadar açmıştır. “19. yüzyıl başlarına kadar yazı ve resim, yüksek baskı ya da çukur baskı teknikleriyle çoğaltılıyordu. Tarih olarak, çeşitli kaynaklarda yazdığı şekliyle, 1797/98’de  Almanya-Münih’te ortaya çıkan devrim niteliğinde yeni bir buluşla, yükselti farkı içermeyen düz bir satıh üzerinden baskı alındı.” Bu özelliğinden dolayı, genel  tanımıyla “Flach Druck” (Düz Baskı) olarak adlandırılmıştır. Bu yeni baskı türünde, o zamana kadar bilinenlerden farklı olarak, baskı kalıbında bir yükselti veya çukur söz konusu değildir. 
          Litografide, kalıp olarak milyonlarca yılda oluşmuş sert ve düzgün yüzeyli doğal kireç taşları kullanılır. Teknik, yağ ve suyun birbirini itmesi ilkesine dayanır. Tekniğin olanakları, yağlıboya etkisi bırakan, çok renkli baskılar elde etmeye de elverişlidir. Taşın, en küçük dokunuşlara bile duyarlı, grenli, sağlam, sert yüzeyinin birçok farklı resmetme tekniğinde kolaylık sağlaması, ayrıca deneysel yeniliklere açık oluşu geçmişten beri sanatçıları çekmiştir. Endüstriyel ve ticari çoğaltımda ise baskıda devrim yaratmıştır. Hızlı preslerin gelişimi ve büyük baskı atölyelerinin kurulmasıyla, çinko ve alüminyum rulolara sarılan kalıplardan sonra, “1905’te Ira Rubel mürekkepten tasarruf edilmesini sağlayan kauçuk ruloyu, ofset baskıyı icat eder” ve hızlı preslerde kauçuk rulolar kullanılmaya başlanır.
           Röprodüksiyon ve orijinal, sanatsal litografi ile ticari litografi ayrımı baskıda kauçuğun devreye girmesiyle netleşir. Seri üretim çerçevesinde, boyayı kauçuktan alan baskılar ticari baskı olarak değerlendirilir. Sanatsal baskı, boyayı taştan, ya da yağı tutma, suyu itme özelliği kazandırılmış metal plakalardan direkt temas yoluyla almalıdır. Günümüzde de, litografinin seri üretimde, ticari amaçla kullanılan makineleşmiş hali  “ofset baskı” olarak bilinir.
Yrd. Doç. Dr. İsmail KESKİN
          1966’da Çorum Osmancık’ta doğdu. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim İş Bölümü, Grafik Ana Sanat Dalı’ndan 1989’da mezun oldu. 1990’da eğitimine devam etmek üzere Almanya’ya gitti. İlk yıllar Dortmund, Düsseldorf, Münster,  Kassel gibi sanat akademilerinde araştırma ve çalışmalar yaptı. 1995’te Kassel Üniversitesi, Devlet Sanat Akademisi, “Visuelle Kommunikation” (Görsel İletişim) bölümünü kazandı.
          Prof. Jochen Kastrup Baskıresim Atölyesi’nde, beş yıl aralıksız litografi (taş baskı) çalıştı. Özellikle, renkli litografi’’de yoğunlaştı. Birkaç rengin üst üste basımıyla oluşan renk çeşitliliğini nakış soyutlamalarına uyarladı. Aynı formu zıt yönlü tekrarlarla basarak girdiği çeşitlilik arayışı sonucu, 4 metreye ulaşan, büyük boyutlu, ritmik litografi eserleri üretti. Aynı zamanda, Prof. Walter Rabe Atölyesi’nde illüstrasyon çalışmaları yaptı. Yüksek lisans tezi olarak “Neue Ornamentik in der Türkischen Kunst” (Türk Resminde Yeni Nakış) tema’sını seçti. 2000 yazında, Kassel Devlet Sanat Akademisi galerisinde açtığı renkli litografi sergisi ve savunmasıyla mezun oldu.  2003 yılında Türkiye’ye döndü.
          1996’da Dortmund’da, Essen Başkonsolosluğu, Türk Eğitim Merkezi’ndeki ilk kişisel sergisinin ardından, Almanya’da beş ve Türkiye’de beş olmak üzere, toplam on kişisel resim sergisi açtı. Çoğunlukla baskı-resim eserleriyle, yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli müze ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.
          2005’ten beri, Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta yanı sıra 2011’de Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kurduğu litografi atölyesini yürütmektedir.
9 Ocak 2014 Perşembe

SANAT USTASIZ ÖĞRENİLMEZ !

SANAT USTASIZ ÖĞRENİLMEZ!..

7 Aralık 2013 Cumartesi

KIŞ GELDİ SANATSAL FAALİYETLER ARTTI

KIŞ GELDİ SANATSAL FAALİYETLER ARTTI

Beklenen kış nihayet kendini gösterdi. Yağmur ve peşine karla karışık yağmur derken gece kar yağışının etkili olacağı soğuk bir hava bekliyor bizleri. Allah'tan hafta sonuna denk geldi de insanlar trafikte rezillik çekmek zorunda kalmadılar. 

Pazartesi büyük ihtimalle trafiği düşünerek çoğunluk toplu taşıma araçlarını tercih edeceklerdir. Hele bir de araçların kış bakımları yapılmadıysa hiç tavsiye etmiyoruz. Eğer çok önemli işleriniz yoksa da, işe gidip gelme güzergahınız da metrobüs, metro, tramvay vb. toplu taşıma hatlarına yakınsa mutlaka onları tercih etmenizi öneririz.

Kışın gelmesi ile birlikte insanlar artık sokak ve parklardan çok kapalı mekanlarda vakit geçirmeye başladılar.


Maltepe'de bulunan Sasav ( Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı ) bu soğuk kış günlerinde tüm Maltepe ve civar ilçe ve semtlerde oturanlar için hafta sonlarını değerlendirebilecekleri güzel bir mekan.

Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı ( www.sasav.org ) Maltepe Beşçeşmeler'de ( Yalı Mahallesi Muhtarlığı'nın hemen yanı) kendine ait 5 katlı  binası olan bir Vakıf.

Özellikle hafta sonları çocuklarının zamanlarını; TV seyrederek veya bilgisayarda oyun oynayarak geçirmesinden ise daha faydalı ve eğitici olan  hobi veya sanatsal faaliyetlerde değerlendirmesini isteyen anne babaların tercih ettikleri bir yer Sasav.
Piyano, bateri, gitar, kanun, bağlama, garmon, yan flüt gibi bir çok enstrüman dallarında verdiği kursların yanında  satranç, resim, bale ve dramada 2 şer grup olmak üzere hafta sonunu sanatla iç - içe ve sıcak bir ortamda geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. (http://sasav.org/sasav-kurslar.html)Kaloriferli ve klimalı salonlarının yanında en üst katta muhteşem deniz ve adalar manzaralı kafeteryasında  ( Sasav Cafe ) kablosuz internet, TV yayını,  gazete ve dergi, kitap okuyabileceğiniz bir yer.

Kurs fiyatları da özel kurslara göre oldukça ekonomik ama eğitim seviyesi de bir o kadar yüksek bir yer. Hepsi akademisyen ve kendi alanlarında uzman eğitmen ve öğretmenlerden oluşan geniş bir kadrosu var.Anadolu Halk Dansları ve Musiki Derneği ile yapılan işbirliği sayesinde çok geniş bir yelpazede bu kurslar verilmekte. Her dönem sonunda da çocukların ve kursiyerlerinin sertifika ve katılım belgelerinin verildiği ve bir yıl boyunca eğitimini aldıkları bu faaliyetleri sergiledikleri bir Yıl Sonu Gösterisi yapılmaktadır.

Kurslar ve saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve ortamı görmeniz için kafeteryasında manzaranın keyfini çıkararak sıcak bir çay, köpüklü bir kahve içmenizi  tavsiye ederiz.


Ayrıntılı bilgi ve iletişim için : 

TEL : 0216 370 31 62  -  
0553 551 89 89 ( Gonca Alemdaroğlu )
www.sasav.org
facebook.com/sasav.org
http://sasavsanat.blogspot.com/
https://twitter.com/


Resim sergisi Açılışından